1. 1.
    Karşısındakini konuşturmayan ve kendisi de konuşamayan futbol yorumcusu.
    ... alivelideli