1. 1.
    Bir koyup üç alacağız mantığını savunanların olduğu yerde mutlaka vardır. Savaş varsa zaten psikolojik olarak insanlar kendini geri çeker. Üretim durma noktasına gelir, bazı sektörlerde karaborsa oluşur, stokçuluk yaygınlaşır. Silah satan tüccarlar hiçbir zaman kaybetmez. Gerekirse silah verir nasıl olsa mermisini satarak silahın da parasını çıkartır.
    ... sessiz geveze