1. 1.
  Yumuşak huylu.
  1 ... italiano
 2. 2.
  Bir kız ismi.
  -1 ... italiano
 3. 3.
  bağışlayan
  -1 ... haznedaroğlu
 4. 4.
  bir erkek ismi.

  bayanı için:
  (bkz: halime)
  1 ... atan alir spor
 5. 5.
  Bilmem hangi alemden bu toprağa düşeli;
  Yataklara serildim, cam kırığı döşeli...
  Kaam bir cenk meydanı, kokusu kan ve barut;
  Elindeyse düşünme, gücün yeterse unut!
  Takılıyor yerdeki gölgelere ayağım;
  Sanki arz delinecek ve ben yutulacağım.
  Bana yanmak düşüyor, yangın görsem resimde;
  Yaşıyorum zamanın koptuğu bir kesimde.
  Alırken dilenciyim, verirken de borçluyum;
  Kalmadı eşya ile aramda hiç bir uyum.
  Taş taş üstüne koysam, bozuk diyorlar, devir!
  Bir ok çeksem, diyorlar; peşinden koş ve çevir!
  Nefes alırken bile inkisar ve pişmanlık;
  Kimse edemez bana benim kadar düşmanlık.
  işte şüpheci aklı çatlatan korkunç nokta:
  O ki sonsuz var, nasıl aranır dipsiz yok ta?
  Olur olmaz her şey, yokluk da O'nun kulu;
  Bu noktaya vardın mı, el tutuk, dil burkulu.
  Allah'ı hakikate soran kafa ne sakat?
  Hakikat de ne; Hakk'ın muradıdır hakikat,
  Balonunu kaçırmış çocuk gibi ağla dur!
  Rabbim böyle emretmiş, ya dize gel, ya kudur!
  Hayat bir zar içinde, hayatı örten bir zar;
  Bana da hayat yeri Bağlum köyünde mezar...

  necip fazıl kısakürek
  2 ... gonul diyorum akil diyorlar
 6. 6.
  1997 çıkışlı natacha atlas albümü.
  indeksi:
  1. Marifnaash
  2. Moustahil
  3. Amulet
  4. Leyli
  5. Kidda
  6. Sweeter Than Any Sweets
  7. Ya Weledi
  8. Enogoom Wil, Amar
  9. Andeel
  10. Gafsa
  11. Y Albi Ehda
  12. Agib
  1 ... mykalkan
 7. 7.
  Halim : Yumuşak davranan
  Al-Halim : The Forbearing who is Most Clement.

  Cenab-ı Hak buyuruyor:

  "Şunu iyi bilin ki Allah gafûrdur, halîmdir." (1)
  "Allah, kesinlikle tam bir bilgi sahibidir, halîmdir." (2)
  "Şüphesiz O, halîmdir, çok bağışlayıcıdır." (3)
  "el-Halim" kelimesi Kur'an'ın 15 yerinde geçmekte olup bunlardan on birinde Allah'a izafe edilmiştir. "el-Halim" kelimesi tek başına kullanılmayıp altı ayette "bütün günahları bağışlayan" anlamındaki "el-Gafûr", üç ayette "hakkıyla bilen" anlamındaki "el-Alim", bir ayette "her şeyden müstağni olan, kendi dışındaki her şeyin O'na muhtaç olduğu varlık" anlamındaki "el-Gani", bir ayette de "az iyiliğe çok mükafat veren" anlamındaki "eş-Şekür" ismiyle birlikte anılmıştır.

  Halim, günahları nedeniyle kullarına nimet vermeyi ve iyilik yapmayı kesmeyendir. O, kendisine itaat edeni rızıklandırdığı gibi isyan edeni de rızıklandırır. Kendisinden korkan ve iyilik yapanlara nimet vermeye devam ettiği gibi günah işlemeye devam eden kullarına da nimet vermeye devam eder. Bela ve musibetlerden koruması için kendisine dua edeni veya ibadetle meşgul olup bu istekte bulunamayanı koruduğu gibi, dua etmeyen ve kendisnden gafil olaan kimseleride belâ ve musibetlerdn koruyabilir. (3)

  Hâlim, günahları bağışlayan ve cezalandırmada acele etmeyen, öfkesine yenilmeyen, cahillerin ve asilerin isyanı kendisini öfkelendirmeyendir. Halim ismi, gücü gücü olduğu halde bağışlayana verilir; gücü olmadan bağışlayana bu isim verilmez. (4)

  Allah, Halim'dir. Cezaları erteleyen veya tamamen kaldırandır. Cezaların kaldırılması yalnızca, cezayı hak etmiş bazı müslüman günahkarlara yönelik olup, inkarcıların bununla bir ilgisi yoktur.

  O, cezayı hak edenleri cezalandırmada acele davranmaz, tevbe etmeleri için onlara süre verir. Dilerse, acil ceza verilmesi gereken günahlar için anında cezalandırır. Ancak, O'nun hilmi, günahkarlara süre tanımayı gerekli kılmaktadır. Cenab-ı Hak buyuruyor:
  "Eğer Allah, yaptıkları yüzünden insanları (hemen) cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı yaratık bırakmazdı. Fakat Allah, onları belirtilmiş bir süreye kadar erteliyor. Vakitleri gelince (gerekeni yapar). Kuşkusuz Allah, kullarını görrmektedir." (5)

  Yediği yemeğin suyunu mazlumların gözyaşından, sosunu mağdurların kanından temin eden zalimlerin yaptığından haberdar olan. Zalimlerin yaptığından gafil olmayan, ancak onların azabını erteleyen O'dur.

  Bizler Halim Rabbimize iman edenler olarak yumuşak huylu tatlı dilli, güler yüzlü, bal gibi sözlü olacağız. Su, yumuşacık ama kayaları deliyor. Kuru ağaçların tepesine çıkıp çiçeğe dönüşüyor. ibrahim'in yumuşaklığı Nemrut'un saltanatına son veriyor."Allah kahretsin" dediklerimizi Allah yok etseydi, tek başımıza kalırdık. "Ya Halim" diyelim.

  Bir müslüman ihlasla "Ya Halim" diye bu mübarek ismin zikrine devam ederse onun tecellisine, eserlerine vasıl olur. Ahlakı güzelleşir. Sinirleri yatışır. Afetlerden korunur. Kazancı artar. (7)

  Tenbih: Rabb'inin isyan edenlere karşı Halim olduğunu bilen her müslümanın, emirlerine aykırı davrananlara ve kendisine karşı çıkanlara yumuşaklıkla davranması ve cezalandırmada acele etmemesi gerekir. Nasıl ki Rabb'inin sana yumuşak davranmasını istiyor ve seviyorsan, aynı şekilde sende elinin altında bulunalara yumuşak davran. Sen böyle davranmakla Rabb'inin hoşnutluğunu kazanırve bol sevap alırsın. (4)

  Cenab-ı Hak buyuruyor:

  "Bir kötülüğün cezası, ona denk bir kötülüktür. Kim bağışlar ve barışı sağlarsa, onun mükâfatı Allah'a aittir. Doğrusu O, zalimleri sevmez." (6)

  Bu ismi bilen, Allah'a daha fazla sevgi besler, sözüne bağlı kalır, vaadini yerine getirir. Gördüğü ayıpları örter, kimsenin hak ve hukukuna tecavüz etmez.
  Kaynaklar
  1) Bakara, 235
  2) Hac 59
  3) Fatır, 41
  4) Esmâ-ül Hüsna, Karınca Yayınları, Nisan 2004
  5) Fatır, 45
  6) Şura, 40
  7) Yüce Allah' (c.c)ın Güzel isimleri Esmâ-ül Hüsna, Rauf Pehlivan, istanbul Dağıtım A.Ş. 2002
  8) Islam City
  9) Calligraphy, The Most Beautiful Names, Tosun bayrak, Threshold Books, 1985
  1 ... dindar yazar
 8. 8.
  canım ailem dizisinde ilker aksum un canlandırdığı karakter adıdır.
  1 ... memolea
 9. 9.
  Ceza vermekte acele etmeyen gerçek ve mutlak hilm sahibi; affı, bağışlaması, hilmi hududsuz.
  ... bioboi
 10. 10.
  halim
  1 ... yarali yuz