1. 1.
    ahmet midhat efendi tarafından kaleme alınan ve osmanlı bilim dünyasında ilk olarak insanın yaradılışı ve evrimi, dünyanın yaratılışı gibi konuları ele alan eserdir.
    1 ... katalonyadankatalanjaponkatalo