1. .
  ortaçağ ile rönesans dönemleri arasında bir dönemdir. notre dame ekolünü içinde barındırmaktadır. üç evresi vardır.

  notre dame
  ars antik
  ars nova

  notre dame ekolünün en önemli iki bestecisi leonin ve perotin'dir leoinin, büyük organum kitabını ( magnus liber organi ) yazmıştır. ayrıca ilk kez eserlere imza atma geleneğini başlatmışlardır.
  2 ... djarumturk