1. .
    dünyayı çevreleyen telekomünikasyon ağının genişletilmesi için gerekli olduğu savunulan uydu.
    ... legend of the stranger