1. 1.
    Bir maddenin kısa dalga boylu radyasyon ile uyarılması sonucu ışık yayması.
    1 ... mendoza