1. .
    Temel misyonu tüm ülkelerde gerekli tedbirlerin var olmasını sağlayarak kara para aklanmasının etkin olarak engellenmesine ve tespit edilmesine yardımcı olmak olan Finansal Eylem Gücü (Financial Action Task Force - FATF), 1989'da Paris'teki G-8 zirvesinde kurulmuştur. Başta finans olmak üzere kanun düzenleyici ve uygulayıcı kesimden katılan uzmanların oluşturduğu FATF, kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin yasal ve düzenleyici reformları etkileyebilecek siyasi iradeye yardımcı olmak için dizayn edilmiş bir politika üretim merkezi görevini yürütmektedir.
    FATF, kararlarının aklanması ile ilgili olarak mali denetimin ve çok taraflı yardımların düzenlenmesini öngörmekte, yayınladığı tavsiyelere üye ülkelerin uyup uymadığını denetlemektedir.212 Üyeleri arasında Avrupa, Amerika ve Asya'nın önemli finansal merkezlerinin yer aldığı yirmi dokuz ülke (Arjantin, Almanya, Amerika, Avustralya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Çin, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, Hong-Kong, ingiltere, irlanda, ispanya, isveç, isviçre, italya, izlanda, Japonya, Kanada, Lüksemburg, Meksika, Norveç, Portekiz, Singapur, Türkiye, Yeni Zelanda, Yunanistan) ve iki çokuluslu organizasyon (Avrupa Komisyonu, Körfez işbirliği Konseyi) bulunmaktadır.
    ... mozik