1. 1.
    taksonomide kullanılan bir terim. biyolojik sınıflandırmada sınıfın üstünde yer alan grup.
    ... the kene
  2. 2.
    biyolojide; canlıların bölünmesinde, dalların bir araya gelmesiyle oluşan birlik.
    1 ... linka