1. .
    349 numaralı su pokemonudur. yandan bastırılmış balığa benzer. çok ürkütücü bir bakışı vardır. evrimleşince milotic olur.
    ... prisoner