1. 1.
  .mekkede nail olmuştur. 30 ayettir.
  tan yerinin ağarması durumuna denir. (bkz: kuşluk vakti)
  1 ... zeka oyunu
 2. 2.
  Fecr, tan yerinin ağarması ve şafak manasına gelir. Fecr sûresi, Leyl sûresinden sonra Mekke'de inmiştir, 30 (otuz) âyettir. Bu sûrede eski kavimlere ait kıssalar hatırlatılır. insanoğlunun kötülüğe yönelmekte olduğu belirtilerek bunun kötü sonucu, dünya hayatından sonraki hayat ve oradaki durumlar kısaca anlatılır.

  Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.

  1. Andolsun Fecre ,
  2. On geceye ,
  3. Çifte ve teke,
  4. (her şeyi karanlığı ile) örttüğü an geceye
  5. Bunlarda akıl sahibi için elbette birer yemin (değeri) vardır.
  6. Görmedin mi, Rabbin ne yaptı Âd kavmine?
  7. Direkleri (yüksek binaları) olan, irem şehrine?
  8. Ki ülkeler içinde onun benzeri yaratılmamıştı ,
  9. O vadide kayaları yontan Semûd kavmine?
  10. Kazıklar (çadırlar, ordular) sahibi Firavun'a?
  11. Ki onların hepsi ülkelerinde azgınlık ettiler.
  12. Oralarda kötülüğü çoğalttılar.
  13. Bu yüzden Rabbin onların üstüne azap kamçısı yağdırdı.
  14. Çünkü Rabbin (her an) gözetlemededir.
  15. insan var ya, Rabbi kendisini imtihan edip de ikramda bulunduğunda ve bol nimet verdiğinde "Rabbim bana ikram etti" der.
  16. Onu imtihan edip rızkını daralttığında ise "Rabbim beni önemsemedi" der.
  17. Hayır! Doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz,
  18. Yoksulu yedirmeye birbirinizi teşvik etmiyorsunuz,
  19. Haram helâl demeden mirası yiyorsunuz.
  20. Malı aşırı biçimde seviyorsunuz.
  21. Ama yeryüzü parça parça döküldüğü,
  22. Rabbin(in emri) geldiği ve melekler saf saf dizildiği zaman (her şey ortaya çıkacaktır).
  23. O gün cehennem getirilir, insan yaptıklarını birer birer hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ne faydası var!
  24. (işte o zaman insan:) "Keşke bu hayatım için bir şeyler yapıp gönderseydim!" der.
  25. Artık o gün, Allah'ın edeceği azabı kimse edemez.
  26. 0'nun vuracağı bağı kimse vuramaz.
  27. Ey huzura kavuşmuş insan!
  28. Sen O'ndan hoşnut, O da senden hoşnut olarak Rabbine dön.
  29. (Seçkin) kullarım arasına katıl,
  30. Ve cennetim gir.
  1 ... farabi
 3. 3.
  10 farklı anlamda kullanılan sözcüktür, fecir de denilebilir :
  Tan yerinin ağarması. Şafak. Sabah vakti, güneş doğmadan evvel şarkta hâsıl olan kızıllık.
  Bir şeyi genişçe ikiye ayırmak.
  Günah işlemek. Yalan söylemek.
  Tekzib eylemek.
  isyan ve muhalefet eylemek.
  Haktan sapmak. Meyletmek.
  Söğmek.
  Bühtan eylemek.
  Su akıp gitmek.
  Karışmak. (L.R.)
  ... pnar
 4. 4.
  orijinalini yani arapçasını dinlerken kafiyeli olan, ezberlenmesi kolay olan ve anlamına bakıldığında göz yaşartan bir suredir.

  abdurrahman es sudeys'ten kesinlikle dinlenmelidir.

  st
  ... markov chain
 5. 5.
  https://video.uludagsozluk.com/v/fecr-21278/  el-link düzeltmesi.
  1 ... saftrix
 6. 6.
  diğer her bir ayeti, her bir harfi gibi, kitab-ı mukaddesin; fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetleri varlığın maksadının anahtarlarındandır.
  2 ... adamantin
 7. 7.
  ekşi sözlükte bir yazar.
  ... mona roza
 8. 8.
  (bkz: fecr-i ati)
  ... aslindayok
 9. 9.
  (bkz: ferc)
  ... la paz
 10. 10.
  Vel fecr! (Fecr vaktine yemin olsun!)

  -Fecr Suresi/1

  Allah-u teala bir şeyin üstüne yemin ediyorsa bilmeliyiz ki o şey çok kıymetlidir.
  3 ... sakalli adige