1. 1.
    değerlenir buralar. rez.
    2 ... just call me alpha