1. .
    ing. dürüst bir sekilde, hakkaniyetle.
    ... notrinova