1. 1.
  afet,
  trajedi..
  ... piano-forte
 2. 2.
  ilk akla gelen 17 Ağustos'tan sonra depremdir. Ancak ilk okul çağlarında facia olarak nitelendirilen doğal afetlerdir (deprem,sel, erozyon v.s.).
  Bunun dışında facia olarak nitelendirilen mecazi anlam taşıyan ifadelerde vardır. Örnek: ''Ağabey hatuna bak facia valla'' gibi.
  Bazen de kişiler başlarına gelen herhangi bir olayı abartarak facia şeklinde ifade ederler.
  ... niles
 3. 3.
  üzücü olay; afet, büyük bela; acınacak durum manalarına gelir.
  ... unique270
 4. 4.
  (bkz: feci)
  ... sevgilim hayat
 5. 5.
  fecaat, alim görür evvelinde cahil görür zahirinde.
  1 ... mevzun