1. 1.
  nef'i nin bir şiiri.tsm ye uyarlanmıştır, münir nurettin baba çok güzel söyler. hacı arif bey bestesidir.
  esti nesimi nevbahar
  açıldı güller subh- ı dem
  açsın bizim de gönlümüz
  sak-i medet sun cam ı cem

  erdi yine ürd-i behişt
  oldu hava anber sirişt
  alem bihişt ender bihişt
  her guşe bir bağ-ı irem

  gül devri iyş eyyamıdır
  zevk-u sefa hengamıdır
  aşıkların bayramıdır
  bu mevsim-i ferhunde dem

  dönsün yine peymaneler
  olsun teh-i humhaneler
  raks eylesin mestaneler
  mutrıplar ettikçe ne gam.
  ... dekadans
 2. 2.
  yaklaşık olarak, günümüz türkçesiyle şöyledir;

  Sabah vakti ilkbahar yeli esti.
  Sakiy medet, Cem'in kadehini sun, bizim de gönlümüz açsın.

  Erdi yine nisan ayı, hava amber kokularla cennet içre cennet oldu, her köşe bir irem bağı.
  Gül devri devri işret zamanıdır, zevk ve sefa vaktidir,

  Bu mübarek nefesli mevsim aşıkların bayramıdır.
  Dönsün yine kadehler, şarap küpleri boşalsın akıcılar nağme çaldıkça sarhoşlar rakseylesin.

  Bu demde, bu seherde, meyhane bağı kıskanır Dilber mest olsa,
  Kabe'nin şeyhi onu sevse, mazurdur.

  Sevgiden şaşkına dönen biçâreler, avareler neylesin
  Ay yüzlüler içki sunuyor, içmemek ayıp olur, sitem olur.

  Yar olanda, Cem kadehi olanda, böyle neşeli günler olanda.
  Arif odur ki bu zamanlarda neşe ile ganimetlenir.

  Zevki O sevgili tamam eder ki, sarhoş neşesiyle.
  Bir elinde lâle renkli kadeh, bir elinde büklüm büklüm saçını tutar.

  Her körpe güldür, eline içki kadehini almış.
  Lütfet, açıl sen de gül, hey servi boylu gonca ağızlı.
  ... angry man
 3. 3.
  Koca sözlükte şu eseri bilen yok, nef'i hicvden öldü sanıyorlar ne desem beyhude.

  Sussam gönül de razı değil ya neyse, çal şantör çal, bu kalantor besteyi bu dücaya sığmaz.
  ... kasli seksi ve eski yazar
 4. 4.
  sözlük sayesinde dinlediğim eser, sevdim.
  ... tmkopuz
 5. 5.
  Pazar pazar yine güzel giden cev.k lako, Sehl m. Eser-i şahane.

  Alem behişt-ender-behişt her gûşe bağ-ı irem...
  ... kasli seksi ve eski yazar