1. 1.
  Havanın ya da insanların müdahalesi sonucunda kaya parçacıklarının ve toprağın asıl yerlerinden kopmaları, taşınmaları ve başka bir yerde kalmaları süreci.
  1 ... death lord
 2. 2.
  faydalı değerlerin önlenemeyen etkenlere maruz kalarak azalması.
  ... pilotmont
 3. 3.
  teraslama ile büyük ölçüde azaltılabilecek zarar.
  ... pilotmont
 4. 4.
  tıptaki anlamı da ciltte bazal membranı aşmayan doku kaybı, skar( yara izi) bırakmadan iyileşir.
  1 ... cilekrazzi
 5. 5.
  (bkz: tel erezyon)
  (bkz: elekto erezyon)
  ... pilotmont
 6. 6.
  çığ, su, rüzgar gibi çeşidi olan ve toprak kaybı dediğimiz bir dış kuvvettir. acıdır ki ülkemizdeki toprak kaybı afrika'daki toprak kaybından daha fazladır.basit tedbirlerle önüne geçebileceğimiz bu olay, her yıl ülkemizden 500 milyon toprağı barajlara v.s doldurmaktadır.
  1 ... ebegume cici
 7. 7.
  Erozyon (toprak aşınımı), toprağın aşınmasını önleyen bitki örtüsünün yokedilmesi sonucu koruyucu örtüden yoksun kalan toprağın su ve rüzgarın etkisiyle aşınması ve taşınması olayıdır. Erozyonun başlıca nedeni, toprağı koruyan bitki örtüsünün yokolmasıdır. Arazi eğimi, toprak yapısı, yıllık yağış miktarı, iklim faktörleri, bitki örtüsü, toprak ve bitkiye yapılan çeşitli müdahaleler, erozyonun şiddetini belirleyen öğelerdir.

  TEMA'nın erozyonla mücadeleye bu kadar önem vermesinin altında, erozyonun ülkemizin yaşam koşullarını olumsuz etkileyecek kadar büyük bir tehlike olması yatmaktadır. Erozyon, Türkiye'nin gıda açısından kendine yeterli bir ülke olmasını tehlikeye düşürmektedir. Ülkemizin topraklarının % 63'ü çok şiddetli ve siddetli erozyon tehlikesine maruzdur. Rüzgar ve yağmur, verimli toprakları sürükleyerek, baraj göllerine, akarsu yataklarına ve denizlere taşımaktadır. Ülke yüzeyinden bir yılda kaybedilen toprak miktarı yaklaşık 1.4 milyar tondur. Bu topraklarla birlikte mineral ve organik madde de kaybedilmektedir. Türkiye'nin kimyevi gübrelere ayırdığı yıllık kaynağın 4.5 trilyon lira olduğu düşünülürse, ekonomik kaybın büyüklüğü daha net anlaşılabilir. Erozyonla kaybedilen bir başka değer ise sudur. Kaybolan toprak yüzünden her yıl yaklaşık 50 milyar m 3 yağış depolanamamaktadır.

  Erozyon toplumsal sorunların artmasına da yol açmaktadır. Yanlış arazi kullanımı, tarım alanlarının verimini azaltmaktadır. Doğduğu ve büyüdüğü yerde geçim şansı ortadan kalkan insanların, kentlere göçmekten başka seçeneği kalmamaktadır. Köyden kente göç ise, alt yapının yetersiz olduğu kentlerdeki ekonomik ve toplumsal sorunları daha da ağırlaştırmaktadır.

  Barajlar ve yeraltı suları da, erozyonun etkilerinden nasibini almaktadır. Yerinden kopup giden topraklar, baraj göllerini doldurarak su depolama hacimlerini azaltmakta ve barajların ömrünün kısalmasına neden olmaktadır. Erozyon sonucunda toprağın altındaki cansız tabaka (ana kaya) ortaya çıkmaktadır. Faydalı toprak katmanlarını kaybeden arazilerde çölleşme başlamaktadır. NASA'nın yaptığı bir araştırmaya göre, erozyonun şiddetlenerek devam etmesi halinde Türkiye'nin büyük bir bölümü yakın bir gelecekte çöl olacaktır. Toprakları çölleşen bir ülkenin temel sorunları, açlık, susuzluk, işsizlik ve iç göç olacaktır. *
  1 ... pantalassa
 8. 8.
  diğer adı toprak aşınmasıdır. toprağın aşınmasını önleyen bitki örtüsünün yok olması sonucu koruyucu örtüden yoksun kalan toprağın su ve rüzgarın etkisiyle aşınması ve taşınması olayıdır. 2 çeşit erozyon vardır:
  (bkz: rüzgar erozyonu)
  (bkz: akarsu erozyonu)

  ayrıca daha ayrıntılı bilgi için;
  http://www.tema.org.tr/Ce.../Erozyon/ErozyonNedir.htm
  1 ... unique270
 9. 9.
  ezici alet yaralarının bir türüdür. hatta bildiğimiz sıyrıktır.
  ... alpagu
 10. 10.
  (bkz: itikal)
  ... kisladankampuse