bugün

modası geçen soruşturmadır. şimdilerde şike soruşturması modadır

şike: in
ergenekon: out
hükümetin bunu nasıl içeri alsak sorusuna ürettiği cevaptır.
faşist hükümetin, muhalifleri içeriye atma yöntemidir.
ergenekon destanı rahatsızı türk düşmanlarının çıkarlarına ters düşen herkesi suçlayıp içeri tıkmasına yarayan argüman.

ne ergenekonmuş amk!
silivri cezaevinin gelecekteki adı.
maddeler evreninin akp dışında kalan bölümüne verilen isim.
(bkz: ergenekon terör örgütü/#14914375)
sonunda bir "meydan savaşı" ibaresi olsa tarih sayfalarındaki karizmasından geçilmezdi sanımca...
--spoiler--
Bu operasyon. Dava filan değil. Bu operasyonun adını Amerikalılar koymıştur, Ergenekon Operasyonu diye. Tıpkı Irak’ta yaptıkları gibi. Irak’ı işgal etmeden önce de oradaki halk çok öenmli değildi, halk çünkü bir diktatöre bağlı, zaten sindirilmiş durumdaydı.Ama Türkiye’deki milletimiz öyle değil. Orada da aynı şeyi yaptılar. Telefon dinlediler. Saddam düşmanı devlet düşmanlarını itirafçı yaptılar. Devletin içinde çöreklendiği ajanlardan bilgi alıp sahte ihbar mektupları yazdılar. Adliyeye çöreklendirdikleri çetelerine, bu adamları tutuklama tehdidinde bulundurdular. Tutuklattılar. Sonra Irak işgal edildi. Irak’ın ordusu savaşmadan teslim oldu. Korktuğu için mi teslim oldu? Ama Türkiye’de iş hiç öyle değil. Türkiye’de papuç pahalı yani hiç ucuz değil öyle.

Bu operasyon aşama aşama gidiyor. Önce isimleri belirlediler. Sonra devlet içinde devlete düşman olanları itirafçı yaptılar. Devlet içine çöreklenmiş bazı çetelerden, bazı muhbirlerden, tarikat üyelerinden bilgiler alıp, sahte ihbar mektupları hazırladılar. Sahte olduklarını da mahkemenize sundum. O mektuplardan sonra bizler buradayız. Şimdi geldiğimiz nokta bu operasyonun 4. Aşaması vardır. Bu operasyon bu üç aşamada bitirilemedi. 4. aşaması suikastler aşamasıdır. Bu iş artık suikastlerle devam edecek. Bunu Amerika yapacak.Kiminle yapacak? Siyasetten aldığı güçle yapacak. Onlarla örtecek bu işin üstünü.

Dünyanın neresinde olursa olsun gizli servisler kullandıkları insanları limon gibi sıkar, kullanır atar. Dünyanın her tarafında böyle olmuştur. Çavuşevsku da aynı akıbete uğradı. Gizli servisler onları paşalar gibi yaşatıyordu. Ömürleri sokakta rezilce bitti. Şimdi uyarmak istiyorum; Zekeriya Öz’ü, Fikret Seçen’i, Nihat Taşkın’ı Mehmet Ali Pekgüzel’i özellikle mahkeme heyetini. Çok iyi korunmasını istiyorum. Yapılacak suikastler büyük ihtimalledir ki bu minvalde olacaktır ilk etapta. Çünkü milletin beyninde buradaki mahkeme bitti. Burada bizim artık tutsak olduğumuzu, esir alındığımızı Türk milleti biliyor. Herkes biliyor.
--spoiler--

ergenekon davasından yargılanan durmuş ali özoğlu. mahkemedeki savunmasında yukarıdaki cümleleri kullandı. ve sadece bu yüzden, savunmasında ettiği bu sözlerden, 14 yıl hapis cezası aldı. savunma = 14 yıl.

keser döner sap döner...

http://www.odatv.com/n.ph...hapis-verildi--1903121200
türklerin orta asya'daki efsanevi anayurdu. rus tarihçi gumilev’in tarifine göre dik yamaç anlamını taşır.
ergenekon'un gerçekte nerede olduğu hakkında çeşitli savlar öne sürülmekle birlikte, bu konuda kesin bir bulgu yoktur. eski eserlerde yer alan tasvirlere göre ergenekon'un altay dağlarındaki, beluça dağında olduğundan bahsedilmektedir.

ayrıca aynı adı taşıyan bir destanı vardır. destan tarihçiler tarafından türk-moğol ortak destanı kabul edilir.
destana göre oğuz han soyundan il han’la, tatar sevinç han’ın savaşında göktürklerin veya moğolların hepsi öldürülür. yalnızca il han'ın oğlu kiyan ve amcasının oğlu nukuz, eşleriyle birlikte kaçarak bir dağa sığınır. bu bölgede 400 yıl boyunca kalıp çoğalırlar.

(bkz: türk destanları)
vay amk sözde örgüt olan ergenekon için girilen entry sayısı destan ile alakalı girilen entrylerden daha fazla.

kimse destan hakkında bir şey bilmiyor ama olmayan örgüt hakkında herkes epeyce bir bilgiye sahip.
resmi olarak olmayan örgüt bütçesinde açılan davalarda içeri atılan ve yargılanan kişilerin suçluluğu kesin değildir. bu örgüt öyle bir hale gelmiştir ki, cemaatlerce kişilerden yapılması istenen ama buyruklarının yerine gelmemesi dahilinde aaa sen o örgütün şu kişisiyle görüşmüştün diyerek içeri attırmışlardır. bu örgütün yapılanması aslında vardır. açıktır da. ama sadece oynadıkları maşaları görebilirsiniz. asıl büyük oyuncuları bulmak, keşfetmek zordur.** *
vatandaş olarak bizim görevimiz, sağcı- solcu tutukçuluğu değil, haklı- adaletli bir şekilde devleti yönetmek ve bilinçli olmak.
ziya gökalp tarafından yazılmış bir şiirin adıdır, kesinlikle terör örgütü değildir.

Biz Türk Han'ın beş oğluyuz,
Gök Tanrı'nın öz kuluyuz,
Beş bin yıllık bir orduyuz,
Turan yurdu durağımız!

Ak ordumuz sola gitti,
Üç hakanlık tesis etti,
Medi, Sümer, Akad, Hitti
Bu üç şanlı oymağımız!

Birincisi Azerbaycan,
ikincisi Geldanistan,
Üçüncüsü Arz-ı Kenan,
Fışkırdı üç kaynağımız!

Gök ordumuz sağa vardı,
Çin'i baştan başa sardı,
Hiyong-nular bu Hanlardı,
Set olmadı tutağımız!

Kara ordu gitti, iskit,
Ülkesinde yaptı bir çit.
Atilla ol, Şalona git,
Sözü oldu adağımız!

Kızıl ordu dağlar aştı,
Efganlarla çok savaştı,
Bir alayı Hind'e taştı,
Sind oldu bir ırmağımız.

Sarı ordu tekin durdu,
Şehir yaptı, çiftlik kurdu,
Uygurların bu iç yurdu,
Kaldı ana toprağımız!

Yüce Tanrı Oğuz Han'ı,
Göndererek Türk hakanı,
Birleştirdi beş Turan'ı,
Doğdu güneş sancağımız!

Oğuz Han'dan sonra Hanlar
Kazandılar yüce şanlar,
Bilinmek için bu boş anlar,
Şahnamedir sorağımız,

Yıllar geçti bir an geldi,
Türk Tahtına ilhan geldi,
Sağdan, soldan düşman geldi,
Kurulmuştu tuzağımız.

Verilmedi bir dem soluk,
Kanlar aktı oluk oluk,
Öldü bütün çoluk çocuk,
Han, Bey, Çeri, Uşağımız.

Yalnız Nököz ile Kıyan
iki kızı alıp yayan,
Bir sarp dağa attılar can
Bunlar oldu kaçağımız.

Dağdan dağa hep gizlice,
Yürüdüler beş-on gece,
Bir tan vaktı gayet ince,
Bir iz oldu uğrağımız!

Bu iz yolu çok uzattı,
Sonra Alageyik çattı,
Bir dik yardan bizi attı,
Kanadı her bucağımız!

Bir de baktık yeşil bir bağ
Her tarafi bir yüce dağ,
Geniş, fakat sıkı bir ağ,
Dedik ne hoş bu ağımız!

Alageyik çayır yerdi
Yavrusunu emzirirdi,
Bizi gördü meme verdi,
Oldu Ana Kucağımız!

Dörtyüz sene burda kaldık,
Geyik arttı, biz çoğaldık,
Çıkamadık işe daldık,
Pek şenlendi konağımız!

Elma,erik çoktu yedik,
Demir bulduk, ör işledik,
Bir gizli yol bulsak dedik,
Dağ delerdi bıçağımız!

Kurt'tan hali iken bu yurt,
Bir gün peyda oldu bir kurt,
Bir geyiğe attı avurt,
Gördü çoban yamağımız!

Kurt bir delik buldu,gitti,
Bir demirci takip etti,
Ocak yaktı taş eritti,
Açıldı yol kapağımız!

Büyük sevinç, büyük müjde,
Bayram yaptık kentte,köyde,
Torun, oğul, baba, dede,
Büyüğümüz, ufağımız!

Demircye Bozkurt dendi
Han tanıldı,taç giyildi,
Yoldan önce kendi indi,
Sağ elinde bayrağımız!

Börteçine kurdun adı,
Ergenekon yurdun adı,
Dörtyüzsene durdun hadi,
Çık ey, yüzbin mızrağımız!

Oldu sana Kaf bu eşik,
Tarih kaldı delik,deşik,
Artık yeter bu taş beşik,
Oldu körpe yatağımız!

Uzaklarda hoş ülkeler,
Issız yurtlar seni bekler,
işte Kıpçak, işte Kaşgar,
Ta karşıda Gökdağ'ımız!

Tarhandağı gözler seni;
Tanrı orada sözler seni,
Dört asırdır özler seni,
Tukin dağda otağımız!

Turan, eski toprak bize;
Hind, bir altın konak bize;
Çin köşkleri kışlak bize,
Tuna boyu yaylağımız!

Yunus gibi çıktık Hut'tan!
Büyük yurda küçük yurttan,
Geyik girdik, doğduk kurttan.
Kılıç oldu orağımız!

Sartlık gitti, Uygurlandık.
Soyumuzla gururlandık.
Şamanlardan uğurlandık.
Pirler oldu yardağımız!

ilk yayıldık: Beşbalık'a!
Karakurum, Elmalık'a
Çin başladı zorbalığa,
Ezdi onu tokmağımız!

Sağa sola gitti ordu,
Hind'e, Rum'a bir baş vurdu.
Altın yuta düzen kurdu.
Yine eski yasağımız!

Alplerimiz girdi harbe,
Düşmanlara attı darbe;
Şimal, cenup, şarka, garbe,
Akın etti kısrağımız!

Türk ayağı hangi yurda,
Basmışsa baş eğdi kurda!
Gökhan orda, Akhan burada!
Dedik gitti ayağımız!

Tümen, Çin'e akın etti.
Efrasiyab, Rum'a gitti.
Tomris adı göğe yetti.
Hüsrev oldu tutsağımız!

Teleleri, Aktürkman'ı
Toplamıştı Soğd'un Hanı,
Çapul etti Eşkân i, yân ı
Sevinç adlı soğdağımız!

ilhan Mokan, Bilge Kağan,
Gaznevi'den Mahmut Sultan,
Selçuklulardan Alparslan Han,
Birer şanlı koçağımız!

Askerliği gördü atsız.
Harzem Şahı oldu atsız.
Bugün hakan, dün bir adsız:
Böyle kayar kızağımız!

Tonguz, Çin'e hakan oldu.
Hıtay Türk'ü üryan oldu.
ilk düşünen Gür Han oldu,
Birleşmeli ocağımız!

Cengiz bunu tasarladı.
Dört bucağa ılgarladı.
Türk soyunu toparladı,
Turan oldu öz bağımız!

Oğuz Han'dan beri mühmel,
Kalmış idi büyük emel.
Yüce dilek uzattı el.
Ele geçti arağımız!

Gökten yüce yıldızımız!
Bir devr açtı her hızımız!
Atilla bir Kırgızımız!
Timurleng bir Kazakımız!

Fatih aldı istanbul'u.
Babür, Hind'e eğdi yolu.
Nadir sarstı sağı solu,
Oldu bir son taslağımız!

Bundan sonra talih döndü,
Yıldızımız yine söndü,
Karşımızda Rus göründü.
Kesildi yurt otağımız!

Kırım, Kazan heder oldu!
Tuna, Kafkas beter oldu!
Türkistan'da neler oldu?
işitmedi kulağımız!

Yurt girince yâd eline,
Ergenekon oldu yine!
Çıkmaz mı bir Börteçine?
Nurlanmaz mı çerağımız.
sebebi enerji kaynaklari olan davadir.

turkiye enerji kaynaklarinin tam ortasindadir. Rusya, irak, iran.....

amerika gibi ulkelerin en buyuk kabusu bilincli milli hareketlerdir. kendisini sevmem ama baykal gibi, tuncay ozkan gibi, bazi generallerimiz gibi insanlar amerika icin kabustur zira bu insanlar cumhuriyetcidir, milliyetcidir ve en kotusu halki bilinclendirmeye calisan, emperyalist guclere karsi bilgilendiren insanlardir.

bu insanlarin iceri atilip susturulmasi gerekmekteydi nitekim bunu pensilvanya'da misafir ettikleri zatin turk polisi icindeki uzantilari sayesinde basardilar.

ergenekon budur.

siz hala butun bunlarin demokrasi icin yapildigina inanin.

80lerde, 90larda islenen faili mechullerin kac tanesi aydinlandi bu ergenekon davasiyla ???
BOP karşıtı subayları tasfiye operasyonudur.
Terör örgütü ile birlikte anılmasına en sinir olduğum ve Türk'ün en önemli destanlarından.
(#15596469)
uzadıkça leşliği ve hukuksuluğu ayyuka çıkmış operasyonların genel adı.

http://imageshack.us/phot...images/824/ergenekon.jpg/
Şöyle, meşhur deyimiyle "eski dönem" olsaydı ve pilotlarımız Suriye sınırını ihlâl etseydi, yandaş medyanın manşetleri muhtemelen şöyle olacaktı: "Türk Ordusu içindeki Ergenekoncular Türkiye'yi savaşa sokmak için harekete geçti!" Sonrası yorumlar malum, "israil ya da ABD yanlısı Ergenekoncular Türkiye'yi savaşa sokmanın tezgahı içinde..." olarak manşetlere taşınıp yaygaralar sürüp gidecekti, tut tutabilirsen.

Oysa şimdi hiç kimse pilotlarımızın Türkiye'yi savaşa sokmak için cemaat bağlantılı bir Amerika tezgahıyla emir-komutasız Suriye sınırını ihlâl ettiğini söylemedi.

Biz de söylemiyoruz, sadece hatırlatmak istedim.
asıl ergenekoncular bugün hükümetin başında olanlardır.
nokta.
BDP'nin hükümetin zaafını görüp gayet güzel oynamaya başladığı uyduruk yapılanma.

Demirtaş efendi, ülkeyi ergenekondan dolayı silivriye konmuş askerler yönetiyor, aslında ergenekon bir göz boyama demiş. O da anlamış ülkeyi birbirine düşürmek için hayali bir şeyi nasıl kurcalayıp lehine kullanabileceğini.
Türk milletinin destanlarından biri ve manevi değeri olan destandır. Bu destan ile terör kelimesini yan yana getirip servis yapan şerefsizlerden midem bulanmaktadır!

bununla yetinmeyip ergenekon/pkk diye bir örtüşme yapılmaktadır'ki işte bunları gördüğüm yerde.... neyse!
görsel
görsel
Profesör Albay…
Tübitak Tıp Kurulu, Sağlık Bakanlığı Bilim Komisyonu, Eczacılık Akademisi Bilim Kurulu üyesi… Roche Araştırma Ödülü, Eczacılık Akademisi Ödülü, Popüler Bilim Ödülü sahibi… 7 kitabı var. Teksas Üniversitesi’nde, Cagliari Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yaptı. Şizofreni tedavisinde çığır açtı, geliştirdiği ilaca patent aldı, milyar dolarla ölçülen formülü “milli” kalsın diye, yabancı şirketlerin astronomik tekliflerini reddetti, parayı Türkiye kazansın diye Tübitak’la sözleşme imzaladı. GATA Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı’ydı, general olmasına kesin gözüyle bakılıyordu, casus oluverdi!
*
“Milli ilacı” bulduğundan beri başı dertten kurtulmuyor, Ergenekon’a, Balyoz’a sokuşturmaya çalıştılar, kısmet casusluğaymış… istese, zaten patent kendisinin, istifa eder, ABD’ye yerleşir, dolar mültimilyoneri olurdu, hangi bilgiyi sızdıracak da, kaç para alacak?
*
içeri tıkıldı, Tübitak’ın “milli ilaç projesi” durduruldu. O olmazsa, neyi, nasıl geliştireceksin? Amerikalılar gel demiş, gitmemiş. Her ay uluslararası konferansa gitmiş, laboratuvarına dönmüş, bu neyin kaçma şüphesi? En önce onunla, sonra diğer subaylarla görüştüm, arkada, ayakta bekledi. Meğer, en kıdemlileri olarak uğurlama görevini üstlenmiş. Kelimeler benim işim, her şeyi anlatabilirim ama…
O an, bu ülkenin yurttaşı olarak ne kadar utandığımı tarif edemem.
*
F-16 filo komutanı.
Kurmay albay.
Devrelerinden 5 sene önde gidiyor, yaşıtları henüz binbaşı, o ise, kurmay albay… Boğaziçi Üniversitesi elektrik-elektronik mezunu, Georgetown Üniversitesi’nden masterli… ABD’deki topgun kursunu Amerikalı pilotların önünde birinci bitirdi. NATO’nun Kosova harekâtına katıldı, Balkan harbinden bu yana o topraklara ilk bombayı atan Türk subayı oldu. Terörle mücadelede sınır ötesinde vurdu. Uçuş süresi, rekor seviyede… Gecesini gündüzüne kattı, kızı 10 yaşında, toplasan 2 sene bile görmedi. NATO ülkeleri arasında birinci seçilen birlik komutanı oldu. Amerikalılar istifa et gel dedi, bu devlet beni okuttu, aynaya bakamam dedi. Özel havayolu şirketleri 25 bin Euro maaş teklif etti, kabul etmedi. Batı’dan yaklaşacak tehlikeye karşı ilk havalanacak filonun komutanıydı. Göğsü takdir şeridi dolu. Hava kuvvetleri komutanlığına yürüdüğü açıktı… “Şehit olmak her zaman aklımızdaydı ama, bu casusluk işi nerden çıktı” diyor!
*
Hakem albay var.
Mesleğe astsubay olarak başlamış, zirve rütbeye çıkmış, subay olmuş, gene zirve rütbeye çıkmış, albay olmuş… Tırnaklarıyla kazıya kazıya, kariyerin böylesini, dünyanın hangi ordusunda kaç asker başarabilir? Bu arada, bir değil, iki üniversite bitirmiş iyi mi… Üstüne, Süperlig’de hakemlik yapıyordu. Şike davasında ıskaladılar herhalde!
*
Milgem, milli gemi projesinin komuta kademesi orada, Milgem tersane komutanı orada, burda olmayanlar Hasdal’da… Maaşının 5 katıyla özel tersaneye transfer teklifini kabul etmeyen subay orada.
*
iskenderun, Aksaz, Foça…
Akdeniz’i, Ege’yi savunan deniz üssü komutanlarımız orada.
*
Savarona’da fuhuş yapanları basan komutan, orada… Atatürk’ün yatını kerhaneye çevirenlere beyefendi, yakalayana casus diyorlar!
*
Maltepe’deki arkadaşlarım gibi, askeri ataşe olanlar var. irticaya bulaşmış personeli yargılayıp ordudan uzaklaştıran hâkim subay var.
*
8 Mayıs’ta tutuklanan var.
Belge, 18 Mayıs tarihli.
Kanıttan önce suç işlemiş yani!
*
1995 tarihli olayla suçlanan var,
o tarihte henüz öğrenci.
*
Hemen hepsi, subay-astsubay çocuğu… Babaları bile bu devletin peygamber ocağına hizmet etmiş…
Kılı kırk yaran ordu istihbarat var, milli istihbarat var, şecerelerinde yamuk olsa, elli defa ortaya çıkmaz mıydı?
*
Çürük elma yok mudur?
Elbette vardır.
Ancak…
2010 senesinde söz konusu siidi bulunana kadar, cumhuriyet tarihi boyunca, sadece 1 rütbeli subay casusluktan hüküm giymişken…
Nasıl olur da, 2010’da aniden
3 bin subay casus olabilir?
*
Diyeceksiniz ki, 3 bin subayı nerden çıkardın, yargılanan subay sayısı 300 küsur… Size öyle geliyor! Savcının bizzat tutuklu subaylara söylediğine göre, söz konusu siidi’de 3 bin subayın ismi var!
*
Aileleri perişan… Eşi yabancı uyruklu olanlar var, iki kere perişan… Çünkü, yandaş medyada, Rus eşleri aracılığıyla Rusya’ya bilgi verdikleri iddia ediliyor. ingiliz vatandaşı Maliye Bakanı olmasında sakınca yok, Amerikan vatandaşı milletvekili olmasında sakınca yok, Belçika vatandaşı, Amerikan vatandaşı gazeteci olmasında sakınca yok, Genelkurmay’ın izniyle Rus’la evlenmek sakıncalı, öyle mi?
*
Casusluk bu, zurna değil, yaz yaz sığmıyor… Esrarengiz “karakutu”da ne var? Vaziyeti kavramanız için hangi kitabı okumanızı istiyorlar? Foça’daki patlama ve Suriye’nin düşürdüğü Fantom’un sırrı… Yarın!
Hürriyet

Yılmaz Özdil'in yazısıdır.