1. 1.
    eoka örgütünü canlandırıp enosis i askeri başarı ile gerçekleştirmek isteyen ve yunanistandaki cunta'nın güdümünde olan rum örügütü.
    4 ... stirkof
  2. 2.
    15 temmuz 1974de nikos sampsonun yunan cuntasını arkasına alarak makariosu devirip hızlıca kıbrısı yunanistana bağlamak isteyen örgüt.
    1 ... euprathes