1. 1.
    Hastalık etkeni bulaşmış veya bulaşması muhtemel her türlü; insan doku ve organları, idrar kapları, kan ve plesenta bulaşmış atıklar, bakteri kültürleri, intaniye ve acil servis atıkları, yemek atıkları, bakteri ve virüs tutucu hava filtreleri, dışkı ve bunlara bulaşmış eşyalar, araştırma amaçlı kullanılan deney hayvanlarının leşleri ile karantinadaki hastaların atıklarına enfekte atık denir.
    ... mischief