1. 1.
    abbasiler'de geniş yetkilere sahip vali.
    ... pyndemonium