1. .
    son zamanlarda yaygın olarak kullanılan, buhar difüzyon direnci ile ön plana çıkmış ısı yalıtım malzemesidir. Buhar difüzyon direncinin yüksek olması sebebiyle soğuk hatlarda daha çok tercih edilir.
    1 ... koko