1. 1.
  talep edilebilen fakat dava edilmeyen borçlardır ödendiğinde geçerli olurlar dolayısıyla bir kimse tarafından ödenen borcun eksik olduğunun farkına sonradan varması halinde sebepsiz zenginleşme davası açıp iade talebinde bulunamayacaktır.
  örnekleri
  *kumar
  *evlenme simsarlığı
  *ahlaki ödevlerden doğan borçlar
  *zamanaşımına uğramış borçlar(sonradan geçerli sözleşme eksik hale gelmektedir).
  ... erisselahattin