1. 1.
  ekopsikosistem, yeryüzünde yaşayan insan, hayvan ve bitkilerin psikolojik baskınlık derecesi neticesinde birbirleriyle olan ilişkileri baz alınarak hiyerarşik konumlarının ve etkileşimlerinin belirlenip sınıflandırıldığı bir sistemdir.

  bu sistemde yine ekosistemde olduğu gibi piramidin en üst ve baskın katmanında insan yer almaktadır. insanın en üst katmanda yer almasının nedeni tüm alt katmanda yer alan canlılara psikolojik olarak etki ve komut yetisinde bulunabilmesinden kaynaklanmaktadır. insanoğlunun bulunduğu bu katman kendi içerisinde bazı guruplara ayrılır.

  1: ( devlet büyükleri)

  örneğin; başkan, bakan, genelkurmay milletvekili, vali, kaymakam gibi. ekopsikosistem'in en tepesinde yer alan bu katmanın etkisinde bıraktığı, başta insanlar olmak üzere hayvan ve bitkilerin psikolojik yapılarında, varlık sürdürebilme ve birbirleriyle olan etkileşimlerinde değişimlere yol açmaktadır. iyi olmayan bir devlet yönetiminin sonucu olarak diğer katmanlar ciddi şekilde zarar görebilir veya psikolojik yönden topluca bir yok oluşa, cinnete doğru sürüklenebilir.

  1.2: ( toplum, çevre )

  bu katman, katmanlar arası etkileşimin en yoğun yaşandığı hassas, kırılgan bir yapıdadır. çünkü, devlet büyüklerinin komuta etkisinden topluca yarar ve zarar görebilmesinin yanında daha sonra bahsedeceğimiz diğer alt katmanlar olan ( aile ve insanın ) psikolojik durumundan olumlu veya olumsuz etkilenmesi söz konusudur. ayrıca toplumun diğer katmanlar üzerinde etkin yaptırım gücü vardır.

  1.3: ( aile )

  akıl ve ruh sağlığı yerinde olan bireyler ancak akıl ve ruh sağlığı yerinde olan bir aile ortamında ruh ve beden gelişimini tamamlayarak toplumda faydalı ve sorunsuz bir birey olarak yer alabilirler. bu ailede yetişen her birey önce ailesi sonra çevresi ve toplumuna faydalı, sorumlu bireyler olarak hayat sürdürürken tüm diğer katmanlarıda etkisi altına alarak ekopsikosistem'in varlığını sürdürmesinde önemli rol oynarlar. tam aksi durumda akıl ve ruh sağlığı yerinde olmayan bir ailenin içerisinde yetişen bir birey bu katmanların zarar görüp yozlaşmasına etki edecektir.

  1.4: ( insan, birey )

  bu katman ekopsikosistem'de insanoğlunun bulunduğu tüm katmanların kaynağı, doğum yeridir. istediğinde aile, çevre, toplum, devlet büyüklerini istediği yere çekebilecek, damlaların okyanusa, kıvılcımların büyük yangınlara dönüşmesine sebep olabilecek, hani kimse yapmıyor ben neden yapayım, bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın sözlerinin ardına sığınan, çevreyi kirleten, hayvana eziyet eden, ağaçları kesen, karşısındakini inciten, kibir ve gururla hiç ölmeyecekmişcesine yaşayan sorumsuz, gücünü ve ömrünü kendi menfaatine harcayan, kötülüklere karşı gücünün farkında olmayan kendine güçlü ama başkasına aciz biz zavallı insanların bulunduğu katmandır.

  2: hayvanlar:

  psikolojik yönden rahatsızlığı olan bir birey kendisine ve çevresindeki insanlara zarar verebildiği gibi hayvanlara da zarar verebilir. bunun sonucunda kötü örnek teşkil ederek yine ruh sağlığı yerinde olmayan diğer kişilerin deneyimseme duygularının depreşmesine yol açarak toplumda yaygınlaşmasının önünü açabilir. böyle hoş olmayan bir durumun hayvanlar üzerindeki psikolojik etkisi tabi ki tartışılmaz ama onların yokluğunda bizim var oluşumuzdan asla söz edilemez.

  3: ( doğa )

  yine psikolojik rahatsızlığı olan bir insan. ağaçlara ve doğaya zarar vererek iklim dengesinin bozulmasına, insan metabolizmasına, akabinde dolaylı olarak insanın psikolojik dengesinin bozulmasına kadar gidecek sorunlara zemin hazırlayacaktır. iklim dengesizliği nedeniyle aşırı sıcak havalarda araç içerisinde yoğun trafikte aşırı stresli şekilde araç kullanarak kazalara ve tartışmalara sebebiyet vermek buna örnek verilebilir.

  ekosistem'de olduğu gibi ekopsikosistem'de de insanoğlunun yer almayışı kısa vadede diğer canlıların sonunu getirmeyecektir. ama insanın kendine diğer canlılara ve çevreye zarar vermesi halinde öncelikle kendi sonunu, sonrasında ise belki de dünyayı paylaştığımız tek amacı yaşayabilmek ve yaşatabilmek olan diğer canlıların sonunu getirecektir.

  sistem adlandırma ve okunuş nedeniyle biraz müstehcenvari gelebilir ama yapacak bir şey yok. selam ve haya ile.
  3 ... mikr00rganizma