bugün

enzyme commission number: enzim komisyonu numarası.
enzimleri sınıflandırmak için kullanılan uluslararası standart sayısal sistem.
ec 5.4.12.6* gibi kullanılır.
soldan sağa birimler:
1. birim: enzim familyasını gösterir (1 oksidoredüktazlar, 2 transferazlar, 3 hidrolazlar, 4 lizazlar, 5 izomerazlar, 6 ligazlar)
2. birim: hangi tür kimyasal bağa etki ettiğini gösterir.
3. ve 4. birimler: enzimin ilgili olduğu bağda nasıl değişiklik yaptığını bildirir.
ekvador'un internet ülke kodu.
ltd nin ürettiği bir seriye verilen ad.
(bkz: ec 50)
(bkz: ec 1000)
açılımı European Commission olan kısaltma. yasaları onar ve uygulatır. kime, örgütlere.
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.