1. 1.
    bayan $air. gerçekten güzel $iirleri vardır. sözlük alemlerinde de tanınan bir $ahsiyettir; ek$i sözlük'teki atlantis'tir.
    ... ceviz agaci