1. 1.
  1.Belli özellikleri olan zaman parçası,devre,devir,periyot.
  2.Bir çağ içinde belli özellikleri olan sınırlı süre.
  3.Yasama meclisinin iki seçilişi arasındaki zaman süresi,devre.
  4.Yarıyıl.
  ... italiano
 2. 2.
  başlangıcı ve sonu belirlenmiş zaman aralığı...
  ... fatal
 3. 3.
  gelişim psikolojisinde, belli yaşlarda ayırıcı özellikleri olan aşamaları anlatmak amacıyla kullanılan kavram.
  ... son giden
 4. 4.
  Yinelenen bir olayın ya da onu betimleyen bir işlevin, kendini yenileme süresi.
  ... fatal