bugün

Portenin üzerine çizilen ve o çizgideki notaya adını veren anahtar.
üçüncü ve dördüncü çizgi olmak üzere iki çeşit do anahtarı vardır.