1. 1.
  doğada meydana gelen, insanın engelleyemeyeceği tabiat olayı.
  #315715 :)
 2. 2.
  yağmur, kar, deprem, sel, fırtına, kasırga gibi engellenemeyen olaylar.
  #315921 :)
 3. 3.
  tabiatta vuku bulan her türlü eylemler bütününden birini adlandırmak için kullanılan söz öbeği.
  #11253647 :)