1. 1.
    kalıba göre 3' ucuna primerleri ekler
    ... biogenetikci