1. 1.
    Cezayirde bir gsm operatörü.
    Şirketin %51'i Cezayir hükümeti, %49'u veona aittir.
    ... recomax