1. 1.
    uktecinin notu: .
    ukteyi veren: medeni hali medeniyetsiz

    Yarış dışı bırakılmış. *
    1 ... minik mavi balina