bugün

iğneleyici ögelerle süslü bir küçük iskender $iiri. can yücel'in seke seke adlı kitabında kendisine verdiği ayardan sonra yazmı$tır bu $iiri iskender..

bir acı çökmü$ yüzünde, böyle anlarda bana gel
seninle sevi$ilmiyor gülüm rıhtımına inen patikada
ka$larını yıkadığın suda görüyorum ilk vücudunu
doğan bu senin, sevdalara vurulmuyor
belki en fazla güzelliğin istanbullardan

ko$ma! ko$tun mu façama takılıyor iliğin
ağzının kenarında bir $ap ormanı
en çok orama fısıldıyor diriliğin kendisi
$airin mektubu okunmaz mor anlarda
meçhul a$kların sidikli timsahı
yatağa kuruldun mu afrikam kalkıyor!

tak! tam altmı$ dokuz'dayken basılıyor diller!
- tamam abi, diyor, $imdi soyunurum
suretim bu gece zulanıza konuk olsun!

eh ne de olsa maarifetli orospu
bir redifin bütün isim hallarında ya$aması
sesini mahlas diye kullanan oğlanın havzaları
yeni yeni kıllanıyor t a$ağı
bir saksafonun bittiği yerde ba$laması bir ya$lanmanın
$imdilerde anlatılıyor eksi birinci dünya savaşı

bir penis havlıyor bir vagina salya sümük
benimkini mimar sinan oturtmu$tu, diyor,
iki kubbe arasına dimdik!

sonra yatırıp çocukları
ayıp fıkralara geçiyor tarih!
- can yücel'in biri bir gün...
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.