1. 1.
    Bir bütünü ince ve yassı parçalara ayırarak kesmek.
    ... bizkitch