1. .
    Fransız anarşist yazar Rene Lourau'nun bir kitabında bilinçaltında olduğu iddia edilen kökenlerdir. Kanımca devletin bilinçaltında değil özellikle maddi/ekonomik düzeyde kökenleri bulunmaktadır ki bu da devletin istisnalar haricinde(bonapartizm) tamamen üretim araçlarına hakim sınıfın diğerleri(ezilenler ve işçiler) üzerindeki tahakkümünden oluşur. Ayrıca belirli bir insan grubuna yeterli zaman ve fırsat verilse kendi devletlerini kurabilecekleri bugün bölünmüş yugoslavya ve sscb örneklerinde bolca mevcuttur. Evrimsel bir betimleme yapacak olursak en uygun olan türlerin hayatta kalabilmek için grup seçilimine gitmesi ile özetlenebilir. Bunun adı siyasi literatürde ta Malthus'tan beri sosyal darwinizm ve etnik milliyetçiliktir.
    1 ... nekrofili