1. 1.
  Komşu ve kendisinden yaşlı formasyonları yapısal olarak kesen, nisbeten ince ve uzun magmatik kayaç. Kayaç çatlaklarına yerleşmiştir ve genellikle tabla şeklindeki dolgu görünümündedir.
  3 ... grup vitamin
 2. 2.
  tabakalanmaları dik bir şeklide keserek oluşmuş derinlik kayaçlarıdır. mağmatik kökenlidir.
  1 ... pangea
 3. 3.
  çok kaliteli çoraplar üreten yerli bir firma. eskiden daha çok bilinirdi.
  ... abra kadavra
 4. 4.
  (bkz: dike)
  (bkz: dyke)
  ... cumingsoon
 5. 5.
  etrafındaki tabakaları ve kütleleri uyumsuz bir biçimde kesen mağmatik kayaçlardır.
  uyumsuz keserse : dayk
  uyumlu keserse : sill

  dayk ve sill plütonik kayaçlar kategorisindedir.
  1 ... nuee ardente