1. .
    yaşamın debisi düşük akaklar gibi geçtiğini ifade eden önerme. ancak hayat musluktan akan su gibi klorlu ve tekdüze, saman tadında geçeceğine, yosunlaşmış hatta likenleşmiş birnevi içinde başka yaşamları barındıran küçük bir dere misali geçse hani yaz ayları kuruyan kışın çoştukça çoşan - insani duygular gibi kurak ve sulak olabilen- , daha lezzetli damlalar ihtiva edecektir zannımca...
    ... mey