1. .
    mö. 8. yy.'da başlarında med devletini kurduğu söylenen filozof-halk adamı kişi.

    (bkz: herodotos tarihi) (bkz: media)
    ... kerameti kendinden menkul