1. 1.
    11. Nesil yazarımız.

    iyi koşturmalar.
    2 -1 ... peynirlipogaca