1. .
    bir şeyi oluşturan öğelerin dağılması, inhilal.
    ... frozen hopes