1. 1.
  ingilizcede, "koşullu cümleler"e verilen ad. "eğer şöyle olursa/olsaydı, şöyle olur/olurdu." tarzı cümleler yapmak için kullanılır ve bu cümlelerde if yapısına yer verilir. if, eğer, şayet anlamlarına gelmektedir.

  type 0

  bu tip şartlı cümlelerde her zaman için geçerli olan ve herkes tarafından kabul edilen olaylar anlatılır. doğal kanunlar vs.

  if you mix red and white, you'll get purple.

  bu tip cümlelerde if'li ve ana cümle present simple tense ile oluşturulur.

  type 1

  bir olayın olması bir başka olaya bağlıysa bunu kullanırız.

  if it rains, we will not play football tomorrow.

  burada ilk kısım simple present, ikinci kısımsa feature tense ile oluşturulur.

  type 2

  bu tip cümlelerde de bir hayal söz konusudur.

  if ı had a pet, ı would like it.

  (bkz: sınava sözlükle çalışmak)
  ... mogosog