1. 1.
  Ronald Coase tarafından 1960 yılında geliştirilen ve Coase Teoremi olarak bilinen teoreme göre, dışsal ekonomilerde mülkiyet hakları tesis edilirse mübadele maliyetinin sıfır olması koşuluyla taraflardan biri diğerinin zararını karşılayarak sosyal optimuma ulaşılır ve ekonomik etkinlik sağlanır. Mülkiyet hakkının hangi tarafa tahsis edildiği ekonomik etkinlik açısından önem taşımamakta, ancak faydanın taraflar arasındaki dağılımını etkilemektedir.
  3 ... linka
 2. 2.
  mülkiyet haklarının nasıl tanımlandığına bakmaksızın, sıfır işlem maliyeti ve tarafların anlaşmaya taraftar oldukları varsayımı altında yapılacak serbest sözleşmelerle, devletin devreye girmesine gerek kalmadan bütün dışsallıkların fiyat mekanizması ile içselleştirilebileceğini ileri süren teoremdir.
  1 ... linka
 3. 3.
  coase teoremi; ronald coase tarafından 1960 yılında geliştirilen ve coase teoremi olarak bilinen teoriye göre, dışsal ekonomilerde mülkiyet hakları tesis edilirse mübadele maliyetinin sıfır olması koşuluyla taraflardan biri diğerinin zararını karşılayarak sosyal optimuma ulaşılır ve ekonomik etkinlik sağlanır. mülkiyet hakkının hangi tarafa tahsis edildiği ekonomik etkinlik açısından önem taşımamakta, ancak faydanın taraflar arasındaki dağılımını etkilemektedir.
  2 ... kendi yorumunu begenen adam
 4. 4.
  kaynakların etkin tahsisinin, maliyetsiz pazarlık varsayımı ile malvarlığı hakkının kime verildiğine bakılmakszın ortaya çıkması.
  ... ragnarok