1. 1.
    interest group(ing). Ortak açık çıkarlara sahip insan topluluğudur .
    ... nekrofili