1. .
    Ceyhun Şaklar, iyi bir besteci, klasik gitarist ve öğretmendir. Kadıkoyde yaşıyor(du). ist.üni devlet konservatuarında öğretim üyesi. Aynı zamanda bir zamanlar kendisiyle çalıştığım hocamdır.
    ... hendrix