1. .
    ticaret hukukunda muhatap bankayı çeki ödemekten men etme anlamıdadır. bizim hukukumuzda cayma beyanı ancak ibraz müddeti geçtikten sonra hüküm ifade eder. aksi halde çekin arkası banka tarafından TTK 711/3 (belli şartlarla) göre yazılır. bu durumda çek sahiibi çekin elinden rızası dışında çıktığını ispatla mükelleftir.
    ... eurasian