1. 1.
  kur'an-ı kerim in 45. suresidir.
  Mekke döneminde indirilmiştir. Sure 37 ayetten oluşur; ismini, 28. ayette geçen ve kıyamette diz üstü çökenleri anlatan 'casiye' kelimesinden alır.
  Casiye Suresi'nde Allah’ın kudretinden, vahyin öneminden, vahye inanmanın gereğinden, yeniden dirilişi inkar edenlerin durumundan, Kıyamet Günü'nden, inananlar ve inanmayanların aynı değerde olmadığından bahsedilir(vikipedi).

  özellikle şu ayeti bir sözlük yazarı olarak dikkatleri celbeder:
  "âyetlerimizden bir şey öğrendikleri zaman onu alay konusu edinirler. işte onlar; onlar için alçaltıcı azap vardır."
  ... luzumsuzbiliyorum