1. 1.
  italyan anarko komünist düşünür. anarşizm ile komünizm'in ayrı ayrı düşünülemeyeceğini, ancak bi arada olabileceğini savunur, anarşizmin aşırı bireyci yanıyla komünizm'in proleterya diktatörlüğü* kısımlarını törpüleyerek bir çeşit senteze imza atmıştır kendisi. şöyle bi konuşması vardır zamanın jura* anti-otoriter emekçiler konfederasyonu toplantısında;

  --alıntı--
  Bir kimse komünist olmadan anarşist olamaz. Gerçekten de, sınırlamaya dair en ufak bir ipucu, otoriterliğin tohumlarını taşıyacaktır. Ve bunu seri bir şekilde türeyen kanunlar, mahkemeler ve jandarma olmaksızın düşünemeyiz. Komünist olmak durumundayız çünkü kolektivist safsatayı anlayamayan insanlar, Reclus ve Kropotkin arkadaşların da belirttiği gibi komünizmi kusursuz bir şekilde kavrayıp benimseyebilirler. Komünist olmak zorundayız çünkü bizler anarşistiz, çünkü anarşi ve komünizm devrimin iki asıl ilkesidir.
  --alıntı--

  (bkz: anarşist komünizm)
  3 -1 ... zedx
 2. 2.
  mikhail bakunin'in de arkada$i olan buyuk ustad.
  ... vanti lator