1. 1.
    satılabilir pay senedi ve tahviller, alacaklar (senetli veya senetsiz), stoklar, kasa ve diğer döner varlıklardan oluşur
    ... cell-im
  2. 2.
    cari varlıklar, bilançonun aktifinde yer alır.
    ... gonulcelen