1. 1.
  yazıda bir sözün olduğu gibi tekrarlandığını göstermek üzere alt hizasına konan tırnak biçimindeki noktalama işareti.
  ... frozen hopes
 2. 2.
  CAiZe
  -----------
  Şair Ebu Dellame ile Halife Mehdi arasında şöyle bir vakıa geçmiştir: Ebu Dellame, Abbasi hükümdarlarına bir kaside takdim eder. Halife kasideyi pek beğenir:
  -Sana bu kasiden için ne caize vereyim?
  -Efendimiz bendeniz bir av köpeği isterim.
  -Bu kadar güzel bir kasidenin caizesi bir av köpeği olur mu?
  -Efendim kulunuz böyle istiyor.
  Halife Mehdi işe şaşar, ama şairi de kırmak istemez:
  - Peki, istediğin gibi sana bir av köpeği versinler.
  -Fakat Efendim bendeniz ava ne ile gideceğim?
  -Hakkın var bir de at versinler.
  -Ata nasıl bineceğim?
  -Doğru, güzel bir eğer takımı da versinler.
  -Efendimiz ata kim bakacak?
  -Haklısın, bir de köle versinler.
  -Ama Efendim ben atı nerede barındıracağım?
  -Bir de ahır versinler.
  -Köleyi nerede yatırayım?
  -Bir ev versinler.
  -Bu kadar halkı ne ile doyuracağım?
  -Bin altın da haçlık versinler.
  -Efendim...
  Halife Mehdi şairin sözünü kesmiş:
  -Eğer masrafı idare etmeye bir kethüda, hesapları tutmaya bir katip istersen köpeği geri alırım ha!
  ... notre dame
 3. 3.
  Eskiden şairlerin kasidelerinde övgüsünü yaptıkları kişilerden aldıkları para yada hediye.
  ... billy shears
 4. 4.
  kasidelerden vs. karşılığında kazanılan para...
  ... 1 beyaz ay