1. ?.
    4 karbonlu alkindir.
    ... the kene
  2. 1.
    Menazil-i Kamer'den üç yıldız.
    1 ... krabbe