1. 1.
  devletin belirli bir dönem gelir ve gider tahminlerini gösteren, gelirlerin toplanmasına ve giderlerin yapılmasına izin ve yetki veren kanun.
  1 ... worldlike
 2. 2.
  toplumun, devletçe karşılanacak ortak ihtiyaçları ile kaynaklarını denkleştiren bir yıllık kanundur.
  Başka bir kanun çıkmadan bütçe kanununda yer alan hükümlere aykırı davranılamaz.
  Diğer kanun teklifleri millet vekilleri ya da hükümet tarafından hazırlanırken, bütçe kanun tasarısı sadece hükümet tasarısı olarak hazırlanır. Bakanlar kurulunda incelenip onandıktan sonra Türkiye büyük millet meclisine sunulur. Son şekli bakanlar kurulunda verilmekle beraber; tasarının hazırlanmasından, teknik bakımdan maliye bakanı sorumludur.

  kaynak için (bkz: uludağ üniversitesi ders notları)
  1 ... cococabana
 3. 3.
  bütçe meclisten geçmezse hükümetin istifa etmesi gerekir.
  ... palta
 4. 4.
  bütün kanunlardan farklıdır şöyle ki;tasarı veya teklifler kanunlaştıktan sonra uygulanırlar oysa bütçe tasarısı oylanır hükümete uygulama yetkisi verilir uygulama döneminden sonra meclis tarafından görüşülerek uygulanmış olan tasarı kanunlaşır.
  ... firtina
 5. 5.
  mecliste görüşülmek üzere cumhurbaşkanı tarafından geri gönderilemeyecek kanun. anayasanın 89. maddesinde hüküm ve teminat altına alınmıştır.
  ... esek kafali